evaluare desfumare

Cerinte specifice sistemelor de semnalizare incendii

 

Instalare sisteme de protectie antiincendiu, stingere cu apa si gaze, servicii la pret redus.
Instalare sisteme detectare, semnalizare, alarmare, alertare si stingere incendiu, instalatii de hidranti, instalatii de sprinklere, instalatii de perdele de apa (drencere), instalatii stingere cu gaze la pret promotional.
Instalare sisteme detectare, semnalizare, alarmare, alertare si stingere incendiu, la pret promotional, servicii la pret redus.

Echipamentul de control şi semnalizare (ECS) se recomandă să asigure monitorizarea unei arii de maxim 10000m2, dar nu mai mult de 512 detectoare. În cazul utilizării unui echipament de control şi semnalizare, vor fi asigurate următoarele, documentele de referinţă pentru ECS, după caz SR EN 12094-1:2004 sau SR EN 54-2:2000+ A1-2007, precum şi reglementările tehnice echivalente pentru utilizarea preconizată;
ECS cu una sau mai multe zone de stingere dotate cu microprocesor, memorie de evenimente care poate fi descărcată sau citită de la panoul central;
ECS trebuie să dispună de afişaj alfanumeric cu posibilitatea afişarii mesajelor şi în limba română. Memoria de evenimente trebuie să permită stocarea a cel puţin 1000 de evenimente şi va putea fi descărcată sau citită pe afişajul local;
Dacă numărul de detectoare a căror stare prelucrată de ECS este mai mare de 512, atunci vor fi operaţionale cel puţin: un al doilea afişaj alfanumeric care are şi interfaţă electronică, gata de operare sau un echipament de înregistrare ce permite citirea rapidă (ca de exemplu o imprimantă).
Unităţile centrale de procesare, un concentrator sau un echipament de semnalizare şi de control care sunt instalate în sisteme cu peste 512 detectoare, cu o întindere totală de peste trebuie sa aibă un sistem redundant de procesare. Astfel, în cazul unei avarii la unitatea centrală de procesare, se asigură procesarea semnalelor recepţionate de la zonele de detectare.
Proiectarea instalaţiei de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu trebuie efectuată astfel încât aceasta să semnaleze prezenţa unui defect în cazul oricărei căi de transmisie (sau oricăror echipamente monitorizabile) care necesită o indicare a avariei şi/sau în cazul unui circuit deschis sau scurt-circuit la cablu de alimentare.
Pentru realizarea căilor de transmisie se pot utiliza căi de comunicaţie radio, certificate în conformitate cu recomandările din SR EN 54-25.
Amplasarea detectoarelor în spaţii prevăzute cu instalaţii de ventilare/climatizare (conform cu recomandările din CEA 4040)
Sunetul alarmei de incendiu va avea un nivel cu 5 dB deasupra oricărui alt sunet care ar putea să dureze pe o perioadă mai mare de 30 de secunde, dar nu mai mic de 65dB. Dacă alarma are scopul de a trezi persoane care din somn, atunci nivelul minim trebuie să fie de 75 dB.
Nivelul sunetului se măsoară cu aparate de măsură special concepute în conformitate cu SR EN 61672, tip 2, cu răspuns încet.
Dispozitive de alarmare care transmit semnalul prin mesaj vocal (conform SR EN 54-16 şi SR EN 54-24)
Dispozitive de alarmă vizuale (conform SR EN 54-23)
În camerele cu un puternic curent de aer, există riscul ca praful să se aşeze pe detectoare şi să provoace o alarmă falsă. În astfel de cazuri, trebuie instalat un scut de protecţie special pentru a proteja detectoarele.
Toate dispozitivele utilizate în sistemele de detectare vor avea protecţie adecvată împotriva perturbaţiilor electromagnetice (CEM) potrivită pentru a evita alarmele false cauzate de interferenţele electromagnetice.

 

 

 

Visit Website

Misiunea noastra

Misiunea noastra este de a identifica permanent nevoile clienţilor nostri şi să le oferim soluţii si servicii ireproşabile de valoare, în condiţii de profitabilitate.

Verificare video alarma incendiu
Verificare video alarma incendiu
Reactii rapide in caz de incendiu
Reactii rapide in caz de incendiu
Alarma vocala evacuare
Alarma vocala evacuare
Detectie incendiu prin aspiratie
Detectie incendiu prin aspiratie
Localizare incendiu
Localizare incendiu
Detectie incendiu wireless
Detectie incendiu wireless
Avertizare incendiu
Avertizare incendiu
Stingere incendiu gaz inert
Stingere incendiu gaz inert
Instalatii stingere incendii inergen
Instalatii stingere incendii inergen
Instalatii de stingere a incendiilor cu apa
Instalatii de stingere incendii cu apa
Instalatii de stingere cu sprinkler
Instalatii de stingere cu sprinkler
Instalatii de stingere cu gaze
Instalatii de stingere cu gaze
Sistem stingere incendiu cu gaz inert
Sistem stingere incendiu cu gaz inert
Automatizari trape desfumare
Automatizari trape desfumare
Evacuarea Vocala revolutionara
Evacuarea Vocala revolutionara

Nou echipare detectoare automate de gaz metan


Avand in vedere interesul pe care atat mass-media, cat si consumatorii de gaze naturale il manifesta cu privire la obligativitatea montarii detectoarelor automate de gaze naturale si pentru corecta informare a acestora, facem urmatoarele precizari:
Obligativitatea montării detectoarelor de gaze a apărut pentru prima dată în cadrul prevederilor pct. 8.3 din Normele tehnice pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Anexa 1 la Ordinul M.E.C nr. 58/2004, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 bis din 27 februarie 2004, cu modificările și completările ulterioare.
Totodată, dispozițiile Art. I pct. 1 din Ordinul M.E.C. nr. 713/2004 privind modificarea unor prevederi din Anexa nr. 1 "Norme tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" la Ordinul M.E.C. nr. 58/2004 prevedeau că: ”Începând cu anul 2008, este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze naturale pentru încăperile în care sunt aparate de utilizare a gazelor naturale și suprafețele vitrate necesare, conform prezentelor norme, sunt parțial sau în totalitate constituite din geamuri cu grosimea mai mare de 4 mm sau din geamuri de construcție specială (securizat, termopan etc.).”
În prezent, sunt în vigoare dispozițiile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 5/2009, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare Normelor tehnice care au abrogat prevederile Ordinului M.E.C. nr. 58/2004 și care prevăd la pct. 8.3 alin.(2) următoarele: ”Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construcţie specială (securizat, tip Thermopan etc.) este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel puţin 2% metan (CH4 ) în aer, care acţionează asupra robinetului de închidere (electroventil) a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.”
De asemenea, printr-o adresă transmisă ANRE în anul 2010, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență menționează faptul că ”solicită echiparea tuturor spațiilor unde se află aparate de prepare a hranei cu detectoare automate de gaze, indiferent de grosimea și tipul geamului (securizat, tip Thermopan etc.) folosit în aceste încăperi, pentru realizarea unui nivel de securitate ridicat”.
Astfel, având în vedere că instalația de utilizare a gazelor naturale este proprietatea clientului final, acesta are obligația să asigure respectarea condițiilor tehnice pentru funcționarea în siguranță a instalației de utilizare a gazelor naturale.
În situația în care, în urma verificării sau a reviziei tehnice a instalației de utilizare, operatorul economic autorizat ANRE constată că nu sunt îndeplinite condițiile tehnice de funcționare în siguranță a:
​- instalației de utilizare a gazelor naturale - clientul final are obligația să facă toate demersurile necesare pentru îndeplinirea acestor condiții, inclusiv prin montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel puțin 2% metan (CH4) în aer, care acționează asupra robinetului de închidere a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși
- instalației comune de utilizare - clientul final/clienții finali are/au obligația să facă toate demersurile necesare pentru îndeplinirea acestor condiții, inclusiv prin montarea de detectoare automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel puțin 2% metan (CH4) în aer, dotate cu sisteme de semnalizare optică sau alarmare acustică la atingerea concentrațiilor periculoase și cu comanda închiderii automate a alimentării cu gaze naturale
De reținut este faptul că montarea detectorului automat de gaze este obligatorie doar în situația în care operatorul economici autorizat ANRE constată, în urma verificării sau a reviziei tehnice a instalației de utilizare, că nu sunt îndeplinite condițiile tehnice de funcționare în siguranță a instalației de utilizare a gazelor naturale.
Totodată, pentru clarificarea unor aspecte relevante în acest context, vă informăm că prevederile oricărui act normativ din România îşi produc efectele după data intrării în vigoare a acestuia şi nu pot fi aplicate retroactiv, fapt confirmat de dispoziţiile art. 15, alin. (2) din Constituţia României, respectiv „Legea dispune numai pentru viitor [...]”.
Astfel, în acest context, considerăm că, în situaţia în care instalaţia de utilizare a gazelor naturale a fost proiectată, executată, recepţionată şi pusă în funcţiune anterior intrării în vigoare a prevederilor Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate în Ordinul MEC nr. 58/2004, precum și a Normelor tehnice şi, în prezent, nu sunt efectuate modificări față de documentația tehnică inițială, operatorul economic autorizat ANRE care efectuează verificarea şi/sau revizia tehnică analizează situaţia locală şi decide, în consecinţă, dacă respectiva instalație de utilizare funcționează în condiții de siguranță, luând în considerare prevederile legale în baza cărora a fost întocmită și avizată documentația inițială.
Detectorul automat de gaze poate fi achiziționat și de către clientul final, dar montarea lui pe instalația de utilizare a gazelor naturale se realizează doar de către un operator economici autorizat ANRE cu care acesta are încheiat contract de prestări servicii pentru verificarea sau revizia tehnică a instalației de utilizare aferentă locului de consum și se consemnează în fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare sau de revizie tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale.

Tags: detectoare automate de gaze

Servicii croite pe nevoile dvs

Semnalizare incendiu
Semnalizare
Alertare incendiu
Alertare incendiu
Alarmare incendiu
Alarmare incendiu
Detectare incendiu
Detectare incendiu
Alarma evacuare
Alarma Evacuare
Semnalizare evacuare
Semnalizare evacuare

Cateva aspecte de specialitate

Echipa Blue Fire Solutions a luat fiinta in anul 2007, si este un cluster de companii mai mici care ofera servicii complete si solutii integrate pentru toate sistemele de securitate.

Trinughiul arderii mărginit de LII, LSI, LEL, UEL

Trinughiul arderii mărginit de LII, LSI, LEL, UEL

Pentru a putea avea loc o ardere, trebuie ca cele trei elemente ce compuntrinughiul arderiisă se combine în proporţii corecte. Mărginit de LII şi LSI, acest interval corespunde zonei de inflamabilitate, amestecul gazos optim a cărei concentraţie permite arderea substanţelor în prezenţa unei energii de declanşare. În afară acestor limite, arderea nu este posibilă datorită lipsei de carburant, la stânga LII, sau lipsei de comburant, în dreapta LSI. Pentru ca o explozie să fie posibilă, trebuie că cele trei elemente ce compun trinughiul arderii să se combină în proporţii corecte. Mărginit de LEL şi UEL, acest interval corespunde zonei de explozie,amestecul gazos optim al cărui concentraţie permite explozia în prezenţa unei energii de generare. În afară acestor limite explozia nu este posibilă. În funcţie de viteza de reacţie, distingem 3 forme ale arderii: Arderea rapidă este o reacţie care consumă rapid comburantul necesar acestui procesul de oxidare. Acest tip de combustie este caracterizat de creşterea puternică a temperaturii, de emisia simultană de lumină, flacări, gaze şi fum. Arderea lentă este o reacţie care consumă lent comburantul de care are nevoie. Acest tip de combustie duce la o creştere uşoară a temperaturii, fenomenele luminoase ce însoţesc reacţia de oxidare sunt aproape nule, iar flăcările sunt absente. Arderea spontană se produce în anumite condiţii în prezenţa unor corpuri bogate în carbon şi uşor oxidabile, fără a fi necesară o sursă evidentă de încălzire. Fumul de incendiu se compune, în general, din: vapori de apă; hidrocarburi; dioxid de carbon; monoxide de carbon; funingine; alte substanţe (clorură de hidrogen, bioxid de sulf, oxizii de azot, acid cianhidric, fosgen, clor etc.)

Supravegherea spatiilor cu pericol de incendiu

Supravegherea spatiilor cu pericol de incendiu

Echipamentul de control si semnalizare (centrala de semnalizare) va semnaliza fara ambiguitate urmatoarele stari de functionare ale instalatiei de semnalizare a incendiilor: -starea de veghe, cand echipamentul de control si semnalizare este alimentat de o sursa de alimentare electrica si in absenta semnalizarii oricarei alte stari. - starea de alarma la incendiu, cand este semnalizata alarma la incendiu - starea de defect, cand este semnalizat un defect; - starea de dezactivare, cand este semnalizata o dezactivare - starea de testare, cand este semnalizata o testare a functionarii. Instalatia de semnalizare a incendiului este compusa din: - sistemul de detectare la incendiu, - sistemul de avertizare la incendiului. Sistemul de detectare la incendiu are ca elemente: - detectoare automate (detectoare fum si bariera liniara fum) - declansatoare manuale (butoane de semnalizare) - sirene de interior si exterior - echipament de control si semnalizare (centrala de semnalizare, repetor) - echipament de alimentare. Sistemul de semnalizare a incendiului este un sistem complex de detectare si semnalizarea automata cu avertizoare de fum si avertizoare manuale. Functiile sistemului sunt urmatoarele: - detectarea emanatiilor de fum; - cresterea rapida de temperatura - semnalizarea optica si sonora, in dispecerat a starii de inceput de incendiu cu indicarea zonei de localizare al acestuia; - avertizarea sonora a persoanelor aflate la interior, pentru evacuare;

Supravegherea spatiilor cu pericol de incendiu

Supravegherea spatiilor cu pericol de incendiu

Tinand cont de Normativul P118 / 3 - 2015 – Normativ privind securitatea la incendii a constructiilor – Partea a III -a - Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendii, de semnalizare a incendiilor va asigura: -detectarea incendiilor, in acele incaperi cu risc ridicat in care incendiul ar putea evolua nestanjenit, fara a fi observat in timp util. -anuntarea incendiului la punctul de supraveghere permanenta, automat si/sau prin declansatoare manuale de alarma (butoane de semnalizare). -alarmarea operativa a personalului de serviciu, care trebuie sa organizeze si sa asigure prima interventie si evacuarea utilizatorilor in conformitate cu planurile de actiune stabilite. -avertizarea ocupantilor (utilizatorilor) din cladire asupra pericolului de incendiu si transmiterea de mesaje pentru evitarea panicii. -actionarea electromagnetilor usilor de evacuare -alarmarea in doua faze si semnalizarea starii de evacuare -autonomia de functionare la alimentarea cu curent va fi asigurata cu ajutorul unei instalatii proprii de acumulatoare pentru o functionare in caz de necesitate de minim 48 de ore. Centrala poate semnaliza un inceput de incendiu prin: alarmare acustica, alarmare locala optica, semnalizarea zonei aparitiei evenimentului pe panou centralei, semnalizarea inceputului de incendiu prin averizoarele optoacustice. Prin alarmarea locala, operatorul echipamentului poate sa localizeze locul evenimentului si sa intervina sau sa apeleze, prin mijloace de comunicare de care dispune, o echipa de interventie.

Blue Fire Solutions este dedicata pe termen lung partenerilor sai, principalul obiectiv fiind acela de a le oferi cele mai bune servicii si solutii din punct de vedere al calitatii acestora.

Echipa manageriala asigura in permanenta urmarirea obiectivelor si cresterea calitatii serviciilor oferite cu scopul de a transforma aceste beneficii in cresterea competitivitatii partenerilor nostri.
Depunem un efort continuu in asigura necesitatile clientilor nostrii prin implementarea sistemelor integrate

  • Simplitate - staţiile de automatizare (AS) şi staţile de operare tip PC vor utiliza toate aceeasi magistrală de sistem. Schimbul de date va fi permanent asigurând o funcţionare sigură şi eliminând necesitatea unor alte interfeţe;
  • Rapiditate - transmisie de date optimizată cu topologie liberă de reţea şi sistem de comunicare direct, orientat pe evenimente între participanţii de pe bus;
  • Siguranţă - datorită inteligenţei distribuite, staţiile de automatizare vor putea funcţiona pe baze complet autonome, şi independent de un computer central principal;
  • Flexibilitate – sistemul va avea o structură modulară care să ţină cont de condiţiile de instalare şi de funcţionare ale echipamentelor din componenţa sa şi care va permite extinderea pas cu pas, fară a fi necesară înlocuirea vreunei componente;
  • Utilizare prietenoasă - sistemul va putea fi operat cu un minim de efort întrucât va fi bazat pe sesizarea utilizatorului prin intermediul unei interfeţe prietenoasă cu ferestre de tip Windows;
  • Comunicativ - capacitatea de comunicare în reţea şi utilizarea interfeţelor standard vor permite ca sistemul de conducere centralizată a clădirii să poată fi integrat în lumea de automatizare a birourilor ca un lucru firesc;

Cu fiecare proiect terminat si cu multumirea ca am facut ca, solutiile propuse de noi sa fie de calitate foarte buna, vrem ca in urmatorii ani, cu ajutorul experientei acumulate sa ajugem sa ne situam printre cele mai bune companii de profil.