Sistem detecţie, semnalizare, avertizare la incendiu

Sistem detecţie, semnalizare, avertizare la incendiu

Sistemul realizează detecţia-semnalizarea automată a începuturilor de incendiu, din faza de aprindere sau faza latentă, în toate spaţiile tehnice, spaţii de depozitare, birouri, spaţii delimitate de tavane false si podele inălţate,scări, avand posiblitatea alarmării manuale cu butoane de alarmă în vecinătatea căilor de evacuare şi scărilor.
Sistemul de detecţie şi avertizare se realizează conform legislaţiei în vigoare si conform scenariului de protecţie la foc.