Sistem alarme tehnice şi monitorizări

 

Pentru monitorizarea bunei funcţionări şi a stării reale a tuturor sistemelor şi instalaţiilor cu rol în siguranţa la foc a clădirii, bunurilor si persoanelor din aceasta, s-a prevăzut un sistem de semnalizare (monitorizare) şi alarme tehnice la incendiu.
În cadrul sistemului de alarme tehnice si monitorizări se vor urmări: pompele cu rol de stingere a incendiilor, nivelul apei în rezervoarele pentru incendiu, indicatorii de curgere, vanele cu sertar, poziţia trapelor de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi, poziţia clapetelor antifoc, poziţia electrovanelor pentru drencere şi hidranţi uscaţi, poziţia grilelor de introducere si evacuare a aerului, funcţionarea ventilatoarelor de introducere şi evacuare pe căile de evacuare, starea tablourilor electrice aferente pompelor cu rol în stingerea incendiilor, detecţia de umiditate în camerele tehnice.

 

 

Tags: Detectie