evaluare protectie incediu

 Activitati si servicii oferite pentru Avizare / Autorizare ISU la incendiu

Realizarea documentatiilor si efectuarea demersurilor in vederea obtinerii avizelor si autorizatiilor la incendiu in conditiile legii.
Servicii de identificare si evaluare risc incendiu conform autorizatiei nr J0014/18.08.2011.
Servicii de proiectare, elaborare scenarii de securiate la incendiu, lucrari de identificare a riscurilor de incendiu, relevee, planuri ale instalatiilor tehnice si tehnologice conform autorizatie nr J0014/18.08.2011.
Elaboreaza, monitorizeaza si actualizeaza regulamentul de organizare si defasurare a activitatilor in domeniul situatiilor de urgenta dar si tematici de instruiere in domeniul situatiilor de urgenta.
Elaboreaza un raport anual privind activiatile desfasurate in domeniul apararii impotriva incendiilor, precum si privind masurile de prevenire si protectie.
Asigura asistenta, consiliaza beneficiarul in momentul controalelor in domeniul apararii impotriva incendiilor.
Furnizeaza servicii pentru remedierae a deficientelor de proiectare, avizare dar si de natura tehnico-constructiva.
Furnizeaza servicii de intretinere si service pentru: instalatiile de limitare si stingere a incendiilor, hidranti de incediu, pompe incendiu, sprinklere, drencere, instalatii de desfumare, sisteme de limiatare si stingere cu substante speciale (gaze inerte,FM200 etc.), stingatoare de incendiu, sisteme electronice de detectare si alarmare in caz de incendiu, confrom autorizatiilor Serie A Nr.0140/08.07.2011, Serie A Nr.0836/05.04.2011
Furnizeaza servicii de intretinere si service pentru instalatii electrice de iluminat de siguranta.
Furnizeaza servicii de intretinere si service pentru generatoare electrice si alte sisteme de alimentare de rezerva cu energie electrica.Furnizeaza servicii de intretinere si service instalatii electrice pentru detectie si alarmare in caz de incendiu.
Furnizeaza servicii de remediere pentru instalatii si sisteme cu rol in siguranta la foc.
 
Proiectare, instalare service si montaj instalatii sisteme antiincendiu. Blue Fire solutions executa instalatii antiincendiu croite pe nevoile dvs. In conformitate cu legislatie la preturi reduse si accesibile.
Servicii antiincendiu pret promotional.
Sisteme antiincendiu pret redus.

Proiectare solutii la cheie apicate

Proiectarea instalaţiei de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu trebuie efectuată astfel încât să se adopte toate măsurile posibile pentru evitarea alarmelor false. Se vor lua în consideraţie condiţiile de mediu, activitatea desfăşurată în spaţiile supravegheate, pericolul izbucnirii şi propagării incendiului.
Toate sursele de alimentare (interne şi externe) aferente IDSAI (alimentare detectori din surse externe, sirene, etc.) trebuie să fie certificate SR EN 54-4 şi să poată permite monitorizarea parametrilor, sursa de rezervă trebuie să asigure o durată de funcţionare de 48 ore şi, în plus, necesarul de putere pentru semnalizarea unei alarme pe durata a 30 de minute iar in cazul clădirilor rămase neocupate pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile, durata de funcţionare pe sursa de rezervă se măreşte la 72 ore.

proiectare instalare stingere

Mentenanța preventiva,corectiva,predictiva

Proiectare, instalare şi mentenanta sisteme și echipamente de securitate, supraveghere video, control acces-efractie, detective si semnaizare incendiu,
Proiectare, instalare şi mentenanta sisteme de pay parking
Verificări și revizii periodice ale stării echipamentelor
Proiectare, instalare şi mentenanta automatizări sisteme electrice
Consiliere şi asistenţă tehnică permanent, audit tehnic , modernizări, reparații, modificări clădiri
Audit tehnic tablourilor electrice prin termoviziune
Mentenanta preventivă si corectiva pentru toate sistemele de securitate la incendiu
Proiectare, execuţie sisteme si mentenanta preventivă si corectiva pentru toate sistemele de securitate la incendiu, detecţie şi semnalizare incendiu, sisteme de stingere incendiu.
Mentenanță preventivă, predictivă, corectivă pentru sisteme și instalații electrice, mecanice,sanitare, securitate si instalaţii sub avizarea ISCIR , acreditare RSVTI
Verificări tehnice la instalaţii si sisteme de prevenire şi stingere a incendiului sprinckler, drencer, hidranţi, torcretare, vopseluri termospumante
Audituri şi analize tehnice instalaţiilor si sistemelor de prevenire şi stingere a incendiului sprinckler, drencer, hidranţi

mentenata
 

Reguli de verificare si întreţinere 

Proprietarii, administratorii, conducătorii instituţiilor, după caz, au obligaţia de asigurare a întreţinerii în permanentă stare de funcţionare, cu asigurarea fiabilităţii şi eficienţei necesare, conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice.

Sistemele de evacuare a fumului în caz de incendiu

Sistemele de evacuare a fumului în caz de incendiu, precum şi elementele şi dispozitivele constructive de securitate la incendiu (compartimentări, separări, treceri prin elemente rezistente la foc etc.), se verifică, testează şi întreţin periodic de către persoane fizice sau juridice atestate conform legii, în scopul asigurării menţinerii lor în funcţiune la parametrii proiectaţi.
În exploatarea sistemelor de evacuare a fumului, de regulă, se verifică anual :
asigurarea condiţiilor de debit, viteză, presiune, pentru sistemele de evacuare mecanică a fumului;
funcţionarea voleţilor, trapelor, ferestrelor şi a elementelor de acţionare, iar în caz de defecte se iau măsuri pentru repararea sau înlocuirea acestora;
sistemelor de întrerupere a funcţionării instalaţiilor de ventilare/climatizare;
funcţionarea dispozitivelor de comandă manuală şi automată;
închiderea elementelor mobile de compartimentare care sunt integrate în sistemul de evacuare a fumului;
funcţionarea instalaţiilor şi dispozitivelor de transmisie şi semnalizare, precum şi detectoarele de incendiu şi declanşatoarelor manuale aferente instalaţiei de detectare, semnalizare şi alarmare în caz de incendiu;
Verificarea funcţionării ventilatoarelor de evacuare a fumului şi de introducere aer se realizează trimestrial iar a surselor electrice de rezervă pentru alimentarea acestora se asigură cu periodicitatea prevăzută de reglementare specifică.

 

volet test foc

 

Proiectarea si executarea instalaţiilor de stingere a incendiilor cu gaze

Instalaţii fixe de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon
Instalaţii fixe de stingere a incendiilor cu IG – 100
Instalaţii fixe de stingere a incendiilor, cu substanţe HFC – 227ea
Instalaţii fixe de stingere a incendiilor cu IG – 541
Instalaţii fixe de stingere a incendiilor cu IG-01
Instalaţii fixe de stingere a incendiilor cu substanţe HFC – 125
Instalaţii fixe de stingere a incendiilor cu substanţa FK-5-1-12
Instalaţii de stingere a incendiilor cu aerosoli si sau spuma
Instalaţii fixe de stingere cu pulberi a incendiilor.


   	 <camera acs
   

Proiectarea şi executarea instalaţiilor de stingere a incendiilor cu apa

Instalaţii cu hidranţi de incendiu interiori
Instalaţii cu hidranţi de incendiu exteriori
Instalaţii de stingere a incendiilor cu sprinklere
Instalaţii de stingere a incendiilor cu apă pulverizată
Instalaţii de stingere a incendiilor cu ceaţă de apă
Branşamentele instalaţiilor interioare de stingere cu apă a incendiilor la reţelele exterioare
Reţele exterioare de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor
Rezervoare şi bazine pentru rezerva de apă necesară stingerii incendiilor. Surse de apă.
Staţii de pompare a apei şi compresoare de aer destinate stingerii incendiilor.


      <stingere sprinkler>
 			

Verificari si intretineri sisteme si instalatii cu rol in siguranta la foc

Serviciile se vor efectua in baza unui abonament lunar, in abonament sunt incluse 4 revizii/verificari anual (cate una in fiecare trimestru) pentru fiecare obiectiv in parte. In caz de interventie pentru rezolvarea unor incidente tehnice costurile componentelor inlocuite si manopera se vor factura separat, conform devizului si listei preturi anexata.

Din punct de vedere al serviciilor posibil a fi prestate oferta acopera doua mari grupe de servicii:
servicii preventive periodice pentru intretinerea functionalitatii sistemelor, identificarea componentelor uzate sau expirate si inlocuirea lor
si
servicii de reactie in cazul unor incidente datorate componentei tehnice a sistemelor (unor defectiuni aleatorii sau manipulare necorespunzatoare).

Serviciile prestate cuprind:

Inspectia periodica a fiecarui obiectiv, identificarea fiecarui subsistem din obiectiv si verificarea functionalitatii conform proiectului, instructiunilor de utilizare, inclusiv legatura cu legislatia. Inspectia se va face pe baza unui plan stabilit de comun acord intre parti care va cuprinde cel putin o inspectie trimestriala pentru fiecare obiectiv.
Identificarea elementelor uzate sau iesite din perioada de functionare sigura si recomandarea inlocuirii lor.
Analiza incidentelor inregistrate in ultimele luni in redistrul de service in legatura cu obiectivul vizitat si cautarea corelatiilor cu posibile disfunctionalitati ale echipamentelor.Discutii cu beneficiarii pe baza unor chestionare pentru a culege informatii privind functionalitatea sistemului si relevarea eventualelor nevoi de instruire sau activare de noi functii ale sistemului, dupa caz.In cazul unor incidente, interventia la fata locului a unui specialist sau a unei echipe (functie de natura incidentului) in termen de maximum 24 de ore din momentul anuntarii acestuia, conform unui SLA. Interventia se va face la ora stabilita de comun acord cu beneficiarul si cu echipa de interventie a dispeceratului. Interventia la fata locului in caz de incidente va cuprinde:
Evidentierea si limitarea sau eliminarea efectelor incidentului, recuperarea functionalitatii initiale a sistemului.
Inlocuirea componentelor defecte se va face cu componenete echivalente sau superioare ca performanta, compatibile cu sistemele existente.
Facturarea interventiei conform devizului si listei de preturi anexata. Lista de preturi se va actualiza annual.
In primele luni de functinare a programului de mantenanta Blue Fire Solutions va procura si instala la dispecerat un sistem tehnic complet care emuleaza sistemul cel mai des folosit pentru instruirea personalului dispeceratului si a modelarii unor situatii intalnite in practica si pentru a putea oferi indicatii de remediere de la distanta pentru beneficiar in cazul unor incidente minore (care nu necesita deplasarea echipei de interventie).
Crearea unei cai de comuncatie permanenta intre sediul dispeceratului de interventie si sediu firmei de intretiner pentru comunicarea operativa a principalelor date privind incidentele inregistrate.Pentru fiecare obiectiv se va crea un registru de verificari si interventie tehnica in care se va trece “diagnosticul” fiecarei inspectii de verificare si a fiecarei interventii.

 

 echip blue fire solutions

Structura echipei noastre:

Manager de proiect
Coordonator lucrare
Responsabili control tehnic de calitate
Specialisti autorizati – instalatii electrice – atestat ANRE
Specialisti autorizati – Limitare si stingere in caz de incendiu– atestat IGSU
Specialisti autorizati – Detectie si alarmare la incendiu – atestat IGSU
Specialisti autorizati – Evaluare , identificare risc incendiu – atestat IGSU
Specialisti autorizati – Desfumare fum si gaze fierbinti – atestat IGSU
Inginer Proiectant
Tehnicieni atestati ATRS, IGSU si IGPR
Responsabil SSM
Expert avize si autorizatii la incendiu in conditiile legii

echipa blue fire

Dispozitive stingere a incendiilor

functionare si echipare hidranti interiori si exteriori de incendiu
functionare instalatie de stingere automata cu capete sprinkler
functionare sisteme de golire a instalatiilor de sprinklere
functionare manometre amplasate pe instalatiile de sprinklere
functionare ACS-uri si sisteme de alarmare aferente acestora
functionare pompe de alimentare cu apa a instalatiilor de stingere

Evaluare anuala risc incendiu

Analiză documentaţie tehnică de proiectare (arhitectură, instalaţii electrice, etc.)
Analiză date prezentate de beneficiar referitor la utilaje montate sau în rezervă, cantităţi de materiale, instalaţii, etc
Verificare de conformitate efectuată în teren privind situaţia existentă faţă de documentaţiile tehnice
Întocmirea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu (scenarii de securitate la incendiu, expertize tehnice PSI)
Întocmirea documentaţiilor privind identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu
Verificarea conformitatii urmatoarelor instalatii si echipamente aferente constructiei
sistem desfumare