• Avizare ISU

  Elaborare scenarii de securiate la incendiu, lucrari de identificare a riscurilor de incendiu

  Intocmirea unui raport de stare care va cuprinde concluziile rezultate din procesul de verificare si propunerile de solutionare a problemelor constatate la instalatie cu rol in asigurarea cerintei fundamentale de securitate la incendiu.

  Evaluare instalatie de stingere a incendiilor, instalatie de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu, instalatie de desfumaresi evacuare fum si gaze fierbinti.

  Verificare instalatie electrica pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu.

  Verificare instalatie electrica pentru iluminat de siguranta, inclusiv conditiile de alimentare si de functionare a acestora, instalatie de protectie impotriva trasnetului, instalatie de detectare a gazelor inflamabile sau instalatie de inhibare a exploziei.

  Read more

 • Avizare ISU

  Realizarea documentatiilor in vederea obtinerii avizelor si autorizatiilor la incendiu

  Intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu (scenarii de securitate la incendiu, expertize tehnice PSI)

  Intocmirea documentatiilor privind identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu

  HG nr. 571/2016 - aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu Publicată în: Monitorul Oficial nr. 628 din 16 august 2016

  ORDIN nr. 129 din 25 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă Publicată în: Monitorul Oficial nr. 675 din 1 septembrie 2016

  Read more

 • Avizare ISU

  Servicii de identificare si evaluare risc incendiu

  Analiză documentaţie tehnică de proiectare (arhitectură, instalaţii electrice, etc.)

  Verificare de conformitate efectuată în teren privind situaţia existentă faţă de documentaţiile tehnice.

  Expertiza calificata si echipa de proiectanti cu experient si autorizati in securitate incendiu. Promotii lunare, discount firme productie, depozite si birouri.

  ORDIN nr. 210 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, modificat şi completat cu Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 663 din 27 noiembrie 2008 Publicata in: Monitorul Oficial nr. 822 din 08 decembrie 2008

  Read more

 • Prevenire incendiu, pierderi si distrugeri
 • Prevenire pierderii urmare a incendiilor
 • Prevenire distrugerii cauzate de incendii

Servicii
securitate incendiu

Analiză documentaţie tehnică de proiectare (arhitectură, instalaţii electrice, etc.) Analiză date prezentate de beneficiar referitor la utilaje montate sau în rezervă, cantităţi de materiale, instalaţii, etc.

Verificare de conformitate efectuată în teren privind situaţia existentă faţă de documentaţiile tehnice.

Întocmirea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu (scenarii de securitate la incendiu, expertize tehnice PSI).

Demo
Autorizare ISU

Stabilitatea la foc- se estimează potrivit prevederilor normelor de apărare împotriva incendiilor şi reglementărilor tehnice.

Întocmirea documentaţiilor privind identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu Verificarea conformitatii urmatoarelor instalatii si echipamente aferente constructiei.

Intocmirea unui raport de stare care va cuprinde concluziile rezultate din procesul de verificare si propunerile de solutionare a problemelor constatate

Demo
Evaluare identificare risc incendiu

Identificarea şi stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se fac potrivit reglementărilor tehnice specifice, luându-se în considerare densitatea sarcinii termice, clasele de reacţie la foc/clasele de combustibilitate ale produselor, stabilite potrivit reglementărilor specific sursele potenţiale de aprindere şi împrejurările care pot favoriza aprinderea.

Demo
Test dezastru

Testare instalaţii aferente clădirii, de încălzire, ventilare, climatizare, electrice, gaze, automatizare etc., precum şi a componentelor lor, din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor reglementărilor tehnice privind securitatea la incendiu.

Demo
Limitarea propagarii focului

Pentru asigurarea limitării propagării incendiului şi efluenţilor incendiului trebuie avut in vedere, elementele de construcţie de separare a compartimentelor de incendiu, sistemele de evacuare a fumului şi, după caz, a gazelor fierbinţi, sistemele şi instalaţiile de detectare, semnalizare, alarmare şi stingere a incendiului.

Demo
Evacuare a persoanelor în caz de incendiu

alcătuirea constructivă a căilor de evacuare, controlului fumului, instalaţii de presurizare şi alte sisteme de control al fumului, timpii/lungimile de evacuare, numărul fluxurilor de evacuare, iluminatul de siguranţă, usi de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu.

 • Demo
  "Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm"

  Winston Churchill Quotes.

 • Demo
  "Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value"

  Albert Einstein Quotes

 • Demo
  "Don't worry about what anybody else is going to do. The best way to predict the future is to invent it."

  Alan Kay, 1971